Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Materská škola, Vojka nad Dunajom - Tepelné čerpadlo voda-voda, realizácia v roku 2015

V strojovni je inštalované dvojstupňové tepelné čerpadlo z dvoch samostatných výkonových stupňov po 16,89 kW, typ Vitocal 300-G (VIESSMANN). Celkový menovitý výkon zdroja tepla je 33,78 kW. Obnoviteľným zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo je prúdiaca podzemná voda z prvého zvodneného horizontu. Podzemná voda je napojená na tepelné čerpadlo cez rozoberateľný oddeľovací nerezový výmenník tepla, aby bola zaistená ochrana tepelného čerpadla pred prípadným zanášaním. Výmenník je chránený filtrom s umývateľnou a vymeniteľnou vložkou, ktorý vyhovuje danému prietoku. Systém je doplnený akumulačným zásobníkom vody typu: Vitocell 100-E SVPA (VIESSMANN) s objemom 950 litrov, pre dosiahnutie úspornejšej prevádzky a predĺženie životnosti zariadenia. Ohrev pitnej vody je riešené v kompatibilnom zásobníkovom ohrievači vody pre dané tepelné čerpadlo typu: Vitocell 100-V typ CVW(VIESSMANN) s objemom 390 litrov.
Pre realizovanie vykurovania objektu tepelným čerpadlom bola nevyhnutná výmena vykurovacích telies vzhľadom na nižšiu teplotnú úroveň výroby tepla ako pri spaľovaní tuhého paliva. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou bola výmena rozvodov pre napojenie vykurovacích telies pre dosiahnutie nižšieho teplotného spádu sústavy (max. 10°C).