Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Plynová kotolňa – Bytový dom 64 B.J., Dunajská Streda, realizácia v roku 2007

Novovytvorená teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu zásobuje obytnú budovu teplom na vykurovanie a zabezpečuje prípravu teplej vody.
Kotolňu tvorí samostatná miestnosť v suteréne objektu so samostatným vchodom zo spoločnej chodby. V kotolni sú osadené 2 kondenzačné kotly na spaľovanie zemného plynu typu: VITOCROSSAL 200 (VIESSMANN) s menovitým tepelným výkonom 170 a 130 kW a 2 nepriamo ohrievané tlakové zásobníkové ohrievače teplej vody typu VITOCELL B 100 - 500 (VIESSMANN) s objemom 500 litrov. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotolne je 300 kW °C.