Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Plynová kotolňa – Základná škola, Dunajská Streda, realizácia v roku 2014

Kotolňu tvorí samostatná miestnosť v suteréne objektu. V kotolni sú osadené 2 kondenzačné kotly na spaľovanie zemného plynu typu: VITOCROSSAL 200 (VIESSMANN) s menovitým tepelným výkonom po 170,0 kW a nepriamo ohrievaný tlakový zásobníkový ohrievač teplej vody typu VITOCELL B 100 - 400 (VIESSMANN) s objemom 400 litrov. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotolne je 340,0 kW °C. Jednotlivé časti školy majú samostatné vetvy s vlastnou reguláciou podľa využitia.