Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Potraviny Baranyai, Dunajská Streda, realizácia v roku 2008

Vykurovanie objektu je riešené teplovodným spôsobom nízkoteplotného podlahového sálavého vykurovania REHAU. Zásobovanie objektu teplom na vykurovanie je zabezpečené s dvojstupňovým tepelným čerpadlom, typu VITOCAL 300 WW 220 (VIESSMANN) „voda/voda“ s menovitým výkonom 28,4 kW. Zdrojom nízkopotenciálovej tepelnej energie je podzemná voda s teplotou 10-12°C, ktorá je odoberaná z čerpacej studne a je privádzaná cez oddeľovací nerezový výmenník k výparníkom tepelného čerpadla, kde odovzdáva teplo a následne schladená voda sa odvádza do vsakovacej studne. Tepelné čerpadlo je prevádzkované len vo vykurovacej sezóne. V letných mesiacoch sú studne pre tepelné čerpadlo využité na prirodzené stropné chladenie priestorov predajne a skladu pomocou stropných elementov so zabudovanými rúrkami RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm (REHAU) s rozostupom 45 mm.