Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Solárny systém – Domov sociálnych služieb, Kameničná, časť Balvany, realizácia v roku 2012

Cieľom akcie bola modernizácia kotolne objektu a príprava teplej vody pomocou solárneho systému vzhľadom na vysokú spotrebu teplej vody v zariadení Zdrojom tepla na vykurovanie sú drevosplyňovacie kotly s menovitými výkonmi 75 až 95 kW. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotolne je 265 kW. Teplá voda je pripravovaná v 4 nepriamo ohrievaných akumulačných zásobníkových ohrievačoch vody typu VITOCELL-V, typ CVA objem 1000l. Ohrev teplej vody sa zabezpečuje solárny systém s vákuovými kolektormi VITOSOL 200 s celkovou absorpčnou plochou 60,6 m2.