Sanimex | Tepelné čerpadlá

Solárne systémy

Termické

Solárne systémy Viessmann s vysoko výkonnými kolektormi a zladenými systémovými komponentmi dokážu priemerne ročne ušetriť až 60% energetickej spotreby na ohrev pitnej vody. V letných mesiacoch slnečná energia dokonca postačí na to, aby ohrev pitnej vody zabezpečila na 100%. To znižuje náklady na plyn alebo elektrinu a ešte viac zvyšuje vašu nezávislosť od fosílnych energetických zdrojov. Slnečné kolektory sú vhodné nielen na ohrev pitnej vody, ale okrem toho aj na ohrev vykurovacej vody. V prechodnom období takto môže solárny systém podporovať aj kúrenie, čím spotrebu plynu a elektriny znížite ešte viac.
Aj v aspekte ekologickej nezávislosti nájdete solárne systémy spoločnosti Viessmann na slnečnej strane: v priemere je možné pomocou nich dosiahnuť zníženie emisií oxidu uhličitého na jeden rodinný dom a rok vo výške až 3/4 tony.

Kvalitný slnečný kolektor sám o sebe nezaručuje optimálnu prevádzku solárneho zariadenia. Je to záležitosťou uceleného systémového riešenia. Firma Viessmann dodáva všetky komponenty, ktoré sú pre solárne zariadenie potrebné:

 • regulácia ktorá je prispôsobená solárnemu zariadeniu
 • zásobníkový ohrievač vody s hlboko umiestneným solárnym výmenníkom tepla
 • konštrukčné detaily, ktoré zabezpečujú rýchlejšie regulačné správanie, a tým aj najvyššiu výnosnosť nášho solárneho zariadenia
img1

Vplyv nasmerovania, sklonu a tienenia na energetický zisk

V južnom smere a so sklonom 30° až 45° k horizonte poskytuje solárne zariadenie na Slovensku najvyšší energetický zisk. Ale aj pri výrazných odchýlkach od tohto smeru (juhozápad aj juhovýchod, sklon 25° až 70°) sa inštalácia termického solárneho zariadenia oplatí. Plochý sklon je vhodný, keď kolektorovú plochu nie je možné nasmerovať na juh. Takto prináša termické kolektorové zariadenie aj s 30° sklonom a 45° smerovaný na juhozápad ešte stále 95% optimálneho zisku. Aj pri východnom ai západnom nasmerovaní je ešte stále možné dosiahnuť 85%, ak sklon strechy dosahuje hodnotu 25° až 40°. Strmšie nasmerovaná kolektorová plocha ponúka výhodu rovnomernejšieho poskytovania energie v ročnom priemere. Sklon menší ako 20° by sa však používať nemal nakoľko prudko narastá znečistenie kolektorového poľa.

Slnečné kolektory firmy Viessmann

Ponuka solárnych zariadení Vitosol ponúka na vašu strechu vhodné riešenie – pre každú potrebu či nárok. Viessmann ponúka dva typy plochých solárnych kolektorov VITOSOL 100-F a 200-F a dva typi vákuových trubicových kolektorov VITOSOL 200-T a VITOSOL 300-T.

img2

Plochý kolektor Vitosol 100-F

Využíva sa hlavne na ohrev teplej vody a letných bazénov. Selektívne povrchovo upravený absorbér je vyhotovený v meandrovej forme a zabezpečuje tak rovnomerné a spoľahlivé odvádzanie tepla z celého kolektora. Tým sa zaručí trvalo vysoký stupeň účinnosti a vysoké využitie solárnej energie. Teplonosné médium preberá z absorbéru teplo prostredníctvom medenej rúrky. Absorbér je obklopený tepelne izolovaným kolektorovým obalom (puzdrom), ktorý minimalizuje tepelné straty kolektoru.

Solárna sklenená tabuľa a rám kolektoru sú trvalo spojené pružným bezšvovým tesnením, v dôsledku čoho sa dažďová voda a voda z topiaceho sa snehu nemôže dostať do telesa kolektora kolektora. Tesnenie je odolné tak voči poveternostným vplyvom, ako aj UV žiareniu. Plášť kolektoru Vitosol 100-F tvorí dookola ohnutý, stabilný hliníkový rám. Absorpčná plocha kolektora 2,32 m2 umožňuje optimálne prispôsobenie kolektorového poľa požadovaným energetickým potrebám. Kolektory je pritom možné používať zvisle aj vodorovne s možnosťou paralelného zapojenia až 12 panelov.

img3 img4

Plochý kolektor Vitosol 200-F

Je vysokoúčinný plochý kolektor s atraktívnym pomerom výkonu a ceny. Vysoká kvalita je zárukou trvalej prevádzkovej bezpečnosti, dlhej životnosti a vysokej účinnosti. Vysoko selektína vrstva Sol-titan efektívne využíva slnečnú energiu a dosahuje mimoriadne vysokú účinnosť. Kryt kolektoru pozostáva z tabule solárneho skla, ktorého nízky obsah železa znižuje straty spôsobené odrazom. Solárne sklo je hrubé 4 mm a preto je mimoriadne odolné voči poveternostným vplyvom a krupobitiu. Vonkajšie puzdro kolektoru Vitosol 200-F pozostáva z po celom obvode z priebežne ohnutého hliníkového rámu bez zárezov a ostrých hrán. Spolu s bezšvovo vyhotoveným tesnením, ktoré odoláva poveternostným vplyvom a aj UV žiareniu a so svojou neprieraznou zadnou stenou z hliníkového plechu, je zaručená dlhá životnosť a trvalo vysoké využitie. Absorpčná plocha kolektora 2,32 m2 umožňuje optimálne prispôsobenie kolektorového poľa požadovaným energetickým potrebám. Kolektory je pritom možné používať zvisle aj vodorovne s možnosťou paralelného zapojenia až 12 panelov.

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-T

Kolektory na báze vákuových trubíc sa používajú na ohrev teplej vody, vody v plavárňach a aj na podporu vykurovania miestností. Vitosol 200-T predstavuje vákuový trubicový kolektor s priamym prúdením, ktorý je ideálny pre montáž nezávislú od polohy. So svojim novým dizajnom zberača sa kolektor harmonicky integruje do strechy. Absorbéry so Sol-titanovým povlakom zachytávajú mimoriadne veľa slnečnej energie a týmto zabezpečujú vysokú účinnosť. S absorbérovým plechom je spojená koaxiána rúrka tepelného výmenníka, cez ktorú priamo prúdi teplonosná látka. Oba prípoje koaxiálnej rúrky vyúsťujú do zbernej ako aj rozdeľovacej rúrky v tepelne izolovanej hornej časti kolektoru. Mimoriadne vysoko účinnú tepelnú izoláciu pritom zabezpečuje vákuum v trubiciach. Takto nevznikajú takmer žiadne tepelné straty medzi trubicami a absorbérom a kolektor preto dokáže aj zo slabého slnečného žiarenia vyťažiť ešte využiteľné teplo.

Slnečné kolektory sú dimenzované na nadpriemerne dlhú životnosť, ktorú zabezpečujú vysoko kvalitné materiály, odolné proti korózii, napr. borosilikátové sklo, meď a ušľachtilá oceľ. Absorbér je integrovaný do vákuovej trubice. Tento konštrukčný princíp ho chráni pred poveternostnými vplyvmi ako aj pred znečistením a zabezpečuje trvalú využiteľnosť energie. Kolektory Vitosol 200 sú mimoriadne vhodné pre montáž na plochých strechách ako aj fasádach. Tieto kolektory možno montovať tiež pozdĺžne na šikmých strechách, to znamená s bočnou hlavovou časťou. Optimálne nasmerovanie absorbérov možno nastaviť axiálnym otočením jednotlivých vákuových trubíc. Odchýľky od južnej orientácie týmto možno čiastočne vykompenzovať. Uhol je obmedzený na 25°, aby sa zabránilo vzájomnému zatieneniu absorbérových plôch.

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 300-T

Kolektory na báze vákuových trubíc sa používajú na ohrev teplej vody, vody v plavárňach a aj na podporu vykurovania miestností. Vysoko výkonný vákuový trubicový kolektor Vitosol 300-T pracuje na osvedčenom princípe tepelných trubíc - Heatpipe. Vo vákuovej trubici je integrovaný absorbér so sol-titaovou vrstvou, v ktorom sa nachádza tepelná rúrka (Heatpipe). V tejto rúrke cirkuluje tekutina, ktorá sa pri ohriatí vyparuje, v hlavovej časti v kondenzátore odovzdáva teplo prostredníctvom výmenníka tepla solárnemu okruhu a pritom znovu kondenzuje.
Výmena tepla medzi kondenzátorom a solárnym okruhom sa realizuje pri modeli Vitosol 300 suchým spôsobom, to znamená bez priameho kontaktu tekutín. Patentovaný, vysokoúčinný dvojrúrkový výmenník tepla Duotec uzatvára kondenzátor takmer po celej ploche. Jednou z oblastí použitia kolektorov Vitosol 300-T, sú aplikácie u ktorých je potrebné počítať s dlhými fázami silného slnečného žiarenia bez odberu tepla, tzv. fázy stagnácie. Suché napojenie trubíc v zberači a integrované obmedzenie teploty zabezpečuje mimoriadne vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

img5 img6

Solárne systémy

Fotovoltaické

Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 sa zakladajú na amorfnom kremíku. Amorfný kremík sa nanáša na sklený nosič špeciálnou metódou naparovania. Tým sú bežné hrúbky vrstiev o faktor 100 menšie ako u kryštalického kremíka, čo predstavuje obrovskú úsporu materiálu.
Vďaka vysokej absorpčnej schopnosti dosahuje Vitovolt 100 vysoké výnosové hodnoty i v prípade slabého svetla. Vďaka tomu je fotovoltaický modul veľmi zaujímavý z hľadiska inštalácie aj v našich podmienkach. Vďaka integrovanému systému sériového prepojenia je montáž jednoduchá a rýchla.

Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 sú k dispozícii tak s monokryštalickými, ako aj s polykryštalickými kremíkovými článkami. Fotovoltaické moduly majú sklolaminátovú konštrukciu. Jednotlivé solárne články sú uložené vo dvoch umelohmotných fóliách. Zadnú časť tvorí krycia fólia. Tabula a fólie sú vzájomne laminované. Tak sú články chránené pred povetrnostnými vplyvmi. Fotovoltaický modul sa dá na základe nízkej hmotnosti a so štandardnými montážnymi sadami Viessmann veľmi jednoducho namontovať na strechu.

Výhody systému:

 • Záruka výkonu až 25 rokov vzhľadom k vysokým nárokom na kvalitu pri výbere kremíkových článkov, príp. technológií.
 • Všetky potrebné komponenty, ako spojovacie káble a meniče fotovoltaického zariadenia, sú vzájomne zladené.
 • Dobrá vlastná stabilita a jednoduchá inštalácia systémov modulov vďaka stabilnému hliníkovému rámu.
 • Rýchla montáž vďaka: Jednoduchému spojeniu elektrických káblov a montážnym sadám prezvislú a vodorovnú montáž na strechu a konštrukcie.
 • Integrované bypassové diódy zaisťujú veľké využitie aj v prípade, že sú plochy zatienené čiastočne (zamedzenie „hot spots“).
 • Borosilikátové krycie sklo s nízkymi odrazmi pre optimálny prestup žiarenia.
 • Všetky systémy podliehajú trvalej kontrole kvality a sú certifikované podľa IEC 61215, príp. 61646 a 61730 EWG 89/392, ochranná trieda II.
 • Vysoko účinný menič s integrovaným informačným displejom pripravený na pripojenie – možnosť evidencie dát a diaľkového zobrazovania.
img7 img8
Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem