Sanimex | Tepelné čerpadlá

Vykurovanie

Stropné

Ľudské telo odovzdáva teplo konvekciou (10%), vyparovaním (30%), a predovšetkým sálaním (viac ako 50%). Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu (konvekciou). Prináša to nasledujúce negatívne efekty:

  • zvýšená hlučnosť
  • prívod príliš chladného vzduchu
  • nepríjemný prievan

Princíp tohto chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stropom pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v zabudovaných rozvodných rúrkach REHAU. Výmena energie (t.j. ochladzovanie) na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, sálaním na chladiacu plochu - strop. Teplota stropu by kvôli nežiaducej kondenzácii nemala poklesnúť pod teplotu rosného bodu (premenlivá hodnota, obvykle v našich podmienkach medzi 15-19°C).
Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort, pretože dokáže odbúrať teplo pre ľudský organizmus najprirodzenejším spôsobom - sálaním. Stropné chladenie predstavuje aj v porovnaní s inými spôsobmi plošného chladenia (podlahou, stenou) najvyšší štandard pohody. Spomeňte si, ako príjemne sa počas horúčav cítite v starých masívnych stavbách s chladnými stenami a stropmi. Pri stropnom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievaného stropu. Stropy dosahujú vďaka teplovodným rúrkam mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. S výlučne stropným vykurovaním možno dnes stále uvažovať len v nízkoenergických stavbách, pretože maximálna komfortná teplota stropu 29°C limituje možný výkon na približne 45W/m2.

Hlavné výhody stropného chladenia

  • Najvyšší komfort chladenia – jemný padajúci chlad
  • Výrazná úspora prevádzkových nákladov, pri možnosti pasívneho chladenia spodnou vodou alebo hĺbkovým vrtom dokonca len náklady na elektrickú energiu obehových čerpadiel
  • Žiadne nepríjemné prúdenie studeného vzduchu
  • Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
  • Žiadne vírenie prachu - vhodnosť pre alergikov
  • Úplne bezhlučná prevádzka
Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem