Sanimex | Tepelné čerpadlá

Sanimex Logo White

O nás

Spoločnosť Sanimex s.r.o. bola založená v roku 2003. Firma sa zaoberá realizáciou technických zariadení budov v oblasti vykurovacej techniky, zdravotechniky a plynoinštalácie.
Súčasná doba kladie čoraz väčšie požiadavky na racionálne využitie energetických zdrojov. Každý z nás chce šetriť aj finančnými prostriedkami, aj energiou, ale nemôžeme byť ľahostajní ani voči nášmu okoliu a prírode. Preto realizujeme úsporné vykurovacie sústavy a využívame alternatívne zdroje energie.

čítať viac